Uticaj mobilnih telefona i antena na zdravlje ljudi

Da li je opasno koristiti mobilne telefone? Da li mobilni telefon „zrači“ i kada nije u upotrebi? Koliko zrači mobilna antena? Ovo su neka od pitanja koja svi korisnici mobilne telefonije kad-tad sebi postave. Dosadašnja istraživanja nisu došla do nalaza koji bi na bilo koji način ukazali da postojeći sistemi mobilnih telefona utiču na zdravlje ljudi, ali ipak ne možemo isključiti tu mogućnost.
 
Veoma je važno znati da elektromagnetno zračenje, o kojem je ovde reč, nema ništa zajedničko sa radioaktivnom radijacijom. Ono se odnosi na radio talase koje emituju mobilni telefoni i antene za mobilnu telefoniju.
 
Da bi se isključila opasnost od mogućih štetnih dejstava elektromagnetnog zračenja, uprkos obimnim istraživanja koja tek treba dokumentovati, korisnici takođe mogu da:
  • koriste slušalice i kabl
  • izbegavaju duge razgovore
  • šalju SMS/MMS poruke umesto da razgovaraju
 
Šta Telenor preduzima u pogledu zračenja?
 
Zračenje mobilnih telefona i antena predmet su sveobuhvatnih i neprekidnih istraživanja. Telenor aktivno podržava ovaj rad, podrškom tekućim istraživačkim programima i preko svojih ljudi koji se bave ovom problematikom. Osim međunarodnih kontakata koje održavamo i posebnih merenja, pružamo i odgovarajuće tehničke informacije ljudima koji se bave uticajem elektromagnetnog zračenja na zdravlje.
 
Zračenje mobilnih telefona
 
Većina korisnika se ponekad upita da li je opasno koristiti mobilni telefon i da li moblini telefon zrači i kada ga ne koristimo. Važno je znati da sama činjenica da se sprovode istraživanja ne znači da mobilni telefoni jesu opasni po zdravlje, kao što za sada nije moguće dokazati ni da nema nikakvih rizika ako koristite mobilni telefon.
 
Zračenje antena
 
Koliko zrače mobilne antene? Zašto se mobilne antene montiraju na stambenim zgradama? Ovakva pitanja se redovno postavljaju. Na osnovu dosadašnjih saznanja, nije moguće zaključiti da mobilni telefoni imaju bilo kakve posledice po zdravlje, ali ni da treba sasvim odbaciti tu mogućnost. Zbog toga je Telenor uveo svoju internu graničnu vrednost za signale sa mobilnih antena, koja je 100 puta rigoroznija od zvanične granične vrednosti SZO, o kojoj je već bilo reči.