Telenor Srbija

 

 

 

 
 
 
 
Sada možete još lakše da aktivirate Telenor dodatke i aktuelne kampanje, imate uvid u stanje računa ili preostalog kredita, i još mnogo toga...
 
 
 
Aktiviraj TELENOR VIŠE – novu ponudu uz koju svakog meseca dobijaš 50% više saobraćaja u okviru svog postpejd paketa i internet paketa.
 
 
Dopuni svoj internet pripejd broj i uživaj u još više interneta, jer sa većim iznosom dopune raste i bonus koji dobijaš u obliku dodatnih brzih MB.